Slow Is Fast

zoom
Quaderns 260 Quaderns 260
zoom
Quaderns 260 Quaderns 260
zoom
Quaderns 260 Quaderns 260

Quaderns 260

Editorial
10 De l'interés gremial a la política cultural.From guild interest to cultural policy
Del interés gremial a la política cultural
Oriol Bohigas
Arxiu
14 La Biblioteca i l'Arxiu Históric del Collegi d'Arquitectes de Catalunya: l'estat de la qüestió.The Library and the Historical Archive of the Architect's Association of Catalonia: state of affairs. La Biblioteca y el Archivo Histórico del Colegio de Arquitectos de Cataluña: el estado de la cuestión
David Ferrer i Manuel del Llano

Projectes
20 Entrevista a Pere Riera
_ Passera al riu Tenes. Terrassa
_ Edifici de 81 habitatges a Barberá del Vallés

32 Intrevista a Pere Riera
_ Club Náutic a Sant Feliu de Guíxols
_ Edifici de serveis administratius de la Generalitat de Catalunya a l'illa de l'antic Hospital de Santa Caterina de Girona

40 Entrevista a Lluís Clotet
_ Fundació Alicia
_ Dependéncies municipals a Sant Pere de Ribes

52 Entrevista a Manuel Brullet
_ Escola de la Cooperativa Elisabeth a Salou
_ Camp d efutbol a Viladecans.
Moisés Gallego. Victor Rahola

Doméstica

64 La casa y los libros. La casa i els libres. The house and books
Xavier Monteys

Construcció

74 Plantejaments structurals davant la construcción de nous soterranis sota edificis existents. Un exemple recent.
Structural approaches to the construction of new basements under existing buildings A recent example
Planteamientos structurales ante la construcción de nuevos sótanos debajo de edificios existentes. Un ejemplo reciente

82 Conversaciones frente a la estantería 69. Converses davant la prestagería 69. Conversations opposite shelf 69
Jaume Avellaneda i Claudi Aguiló

86 El detall stratégic. The strategic detail. El detalle estratégico
La Lloca

De re civica

92 If I were the Pope
Xumeu Mestre

Mirador

96 El 'mirador' en la ciudad. El 'mirador' a la ciutat. The mirador in the city
Helio Piñon

Política

102 L'urbanisme de la fam. The urbanism of hunger. El urbanismo del hambre
Josep Crosas

Concursos

106 Badius i micacos
Concurs al centre históric de Badalona. Competition in the historical centre of Badalona. Concurso en el centro historic de Badalona
Mateu Barba i Sergi Serra

EDITORE COL-LEGI D'ARQUITECTES DE CATALUNYA


ISBN/EAN
9771886198006
Format
240 x 340
Année
2010
Pages
160
  • 30 €

QuantitéCatégories : boutique, Revues, , , ,